Aktuellt på Öbacka


Bostaden meddelar följande:

Kvarterslokaler och uthyrningsrum


Kvarterslokaler och uthyrningsrum

För att minska smittspridningen gäller max 8 personer i våra kvarterslokaler från och med den 8 februari. Det är endast hyresgäster som kan hyra lokaler och den som hyr lokalen är ansvarig för att restriktionen med max 8 personer efterlevs.

Vi påminner om vikten av att hålla avstånd i lokalen.

.

Bastun i 7 A går att boka via hemsidan från och med 30 mars


Årsmöte 2021

Kvartersrådet har beslutat, i samråd med kvartersvärden, att flytta fram årsmötet 2021. 


Sommaren kommer, om än i snigelfart. Känns det som

En vanlig syn

Eftersom pandemin har gjort att ingen utåtriktad verksamhet har kunnat genomföras har vårt focus legat på att förbättra våra gemensamma lokaler.

- Samlingslokalen 7A har fått en ny TV och diskmaskin dessutom har vi kompletterat köksutrustningen och fått installerat bredband.

- Hobbyrummet (Öbackavägen 50D) har städats ut och utrustas med lämpliga möbler (ställbart bord)

- Snickarboden (Öbackavägen 50C) har utrustat med fler handverktyg.

- Motionsrummet har kompletterats med en crosstrainer.

- Uthyrningslägenheterna har fräschat upp med nya sängkläder och en del möbler

- En portabel basketkorg har köpts in och den har stått ute gården under sommaren.


- En ny altan utanför 7 A har byggts under hösten i kvartersrådets regi.

Tillsammans med kvartersvärden genomfördes en trygghetsvandring där brister har identifierats för att åtgärdas i efterhand.